<%QUERY CMSPage_By_Uri(page_uri=$Request.file) DO DISPLAY $TITLE = FORMAT('TR', $seo_title) $META_DESCRIPTION = FORMAT('TR', $seo_descr) $META_KEYWORDS = FORMAT('TR', $seo_keywords) $META_ROBOTS = $meta_robots %> <% INCLUDE '/INC_head.htm' %> <% INCLUDE '/INC_above.html' %> <%!%BEGINHTMLBLOCK([%BODYTXT Brödtext%])%!%>

Integritetspolicy

EDGE Cosmetics AB  personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, önskar ändra eller ta bort dessa eller på annat sätt utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter under fliken kontakt.

EDGE Cosmetics AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 1. Generell information
 2. Personuppgiftsansvarig
 3. Vilka typer av information samlar vi in?
 4. Hur använder vi informationen?
 5. Samtycke till e-postutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt
 6. Hur länge sparas uppgifterna?
 7. Vem kan ta del av uppgifterna?
 8. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part
 9. Var förvaras uppgifterna?
 10. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig
 11. Kontaktuppgifter till EDGE Cosmetics AB
 

1. Generell information

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress. Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

EDGE Cosmetics AB, 556734-6522 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Vilka typer av information samlar vi in?

Vid direkt kontakt eller när du registrerar dig via ett formulär, besöker vår hemsida eller placerar en order hos oss kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:

4. Hur använder vi informationen?

För att kunna upprätthålla vår verksamhet och ge bra service till våra kunder behöver vi samla in en del personuppgifter.
Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla avtal gentemot våra kunder. Dessutom lagras personuppgifter i fakturerings- och marknadsföringssyfte.

5. Samtycke till e-postlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan angivna syften samtycker du till att:

6. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla lagar och avtal.

I de fall personuppgifterna inte är kopplade till gällande lagstiftning och avtal reviderar vi våra register en gång vartannat år för att rensa bort inaktuella personuppgifter.

8. Vem kan ta del av uppgifterna?

Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller GDPR krav både när det gäller säkerhet och uppfyllning av registrerades rättigheter. Evalent som är vår leverantör tillhandahåller även ett avtal där dom förbinder sig att uppfylla kraven GDPR ställer. Vi garanterar att dina uppgifter kommer att vara tillgängliga endast för personer inom företaget som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om inte du har samtyckt till det. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats och andra processer inom företaget. Vid arbete med tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt genom sekretessavtal/biträdesavtal enligt gällande regler.

10. Var förvaras uppgifterna?

Vi och i förekommande fall våra samarbetspartners har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. All data förvaras på servrar som står i en säker miljö. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifter lagras har tillgång till dessa.

11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.

12. Kontaktuppgifter till EDGE Cosmetics AB

EDGE Cosmetics AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

EDGE Cosmetics AB
Gårdsvägen 2
169 70 SOLNA

Telefonnummer: 08-272120
Organisationsnummer: 556734-6522
e-postadress: info@edgecosmetics.se

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på datainspektionsnen hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

 

<%!%ENDHTMLBLOCK%!%> <%INCLUDE 'rs/rs-pageproducts.htm'%> <% INCLUDE '/INC_below.html' %> <%NEXTROW ENDQUERY%>